Sosyal Sorumluluk Projeleri Yönetimi

ZEN

Halkla İlişkiler
 

Proje Öncesi...

  • Projenin metodolojisini belirleyerek uygulanacak operasyonu ortaya çıkarmak.
  • Projeyle ilgili tahminleme, hesaplama ve bilgilendirme yapmak.
  • Proje ekibinin yetki ve sorumluluklarını tanımlamak.
  • Ekibin eğitimlerini gerçekleştirmek ve standart çalışma şemasını ortaya koymak.

Proje Süresince ve Sonrasında...

  • Proje planını uygulamak ve kalite kontrolünü yapmak.
  • Proje işleyişini raporlamak ve düzenli bilgi akışını sağlamak.
  • Uygulamaya ilişkin sorunları ve eksiklikleri belirlemek ve tamamlatmak.
  • Projelerin etkinlik araştırmalarını gerçekleştirmek.
  • Nihai sonuçları raporlamak.